marieke berkers

INTRO

Contact

T (0031) (0)6 466 11 870
info@mariekeberkers.nl
www.mariekeberkers.nl

Projecten

Datum
2010-2011

Type
Projectleider onderzoek & publicatie

Opdrachtgever
Stimuleringsfonds voor Architectuur

Locatie
Nederland

Betrokkenen
Initiatief onderzoek: DS

Foto
Beeld van een wadi in de wijk Egelshoek in Heiloo naar ontwerp van Bureau Hosper.

Vorig HomeNext 

LANDSCHAPPER IN DE STEDENBOUW

Op initiatief van DS en in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur onderzoeken Maike van Stiphout, Joks Janssen en Marieke Berkers de rol en invloed van de landschapsarchitectuur op de Nederlandse stedenbouwkundige ontwikkelingen in brede zin. 

Het onderzoeksteam richt zich daarbij tot de laatste twee decennia, de periode waarin de overheid zich meer terugtrekt en de greep van de markt op de ruimtelijke ordening sterker wordt.  Door middel van interviews met landschapsarchitecten die in deze periode een belangrijke rol speelden in de ruimtelijke ordening trachten we duidelijkheid te scheppen. Het onderzoek is toekomstgericht: wat kan de landschapsarchitectuur (qua kennis, instrumentarium, attitude) bijdragen aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken in het komende decennium?

 

Links

 

DS Landschapsarchitecten